Välkommen

Bo von Schéele, professor, föreståndare för IPBM

Välkommen! Så roligt att nu tydliga tecken tyder på att det sker ett genombrott inom psykofysiologisk beteendemedicin – såväl klinisk som icke-kliniskt! Efter 30 års arbete inom området känns det inte helt fel! Se http://stressmedicin.se/om-oss/stressmedicin-fyller-30-ar/

-> Mer info kommer här – men tillsvidare
OBS sidan är nu under närmaste tiden under omarbetning just för svenskt fokus (klar under hösten 2019) – De mesta som är något gammalt är tillsvidare på engelska!