Välkommen till Institutet för psykofysiologisk beteendemedicin, IPBM

Bo von Schéele, föreståndare för IPB

To SEE or not to SEE makes a diference, in sum, do what you see while see what you do based on understanding how you can do what you need to do! (www.ipbm.se)
I hear and I forget, I see and I remember & I do and I understand
https://www.quotespeak.com/life-quotes/wise-quotes/confucius-quotes-encourage-change/3/

Välkommen till psykofysiologisk beteende/stress medicin hälsar Professor Bo von Scheele

Vi startade IPBM redan 1998 men IPBM har vilat de senaste åren, men återaktiveras nu samtidigt som nya medarbetare tillkommer liksom att vi vi tror att tillämpad (kliniskt eller inte kliniskt) psykofysiologisk beteende/stress medicin börjar nu vara av intresse även i Sverige och Skandinavien. En kritisk faktor (min uppfattning) har hela tiden varit att, för att intresse skall utvecklas mer allmänt inom traditionell medicin och psykologi, samtidigt både psykofysiologiska (a) data (spatial information företrädesvis – Limbisk) och (b) verbal (företrädesvis neocortex) informationsprocess bör parallellas (utifrån ett evolutionärt och dual code (see e.g. Toward development of a guide facilitating knowledge and practice-based use of human Limbic systems information processing in general and health care services in particular | Cultural Medicine) för att man skall INSE fördelar med ett www.ipbm.se paradigm kan användas som plattform (och ev. vidareutveckla) de arbetssätt man redan har!

2022-08-01 – Även om uppdateringar av hemsidan är försenade, och mer fokus är just nu på www.boaim2.se kan en del av texterna på denna hemsidan dock med försiktighet användas)

Från hösten 2022 kommer vi att inledningsvis organisera en projektgrupp med målet att

  • Omorganisera institutet och planera för årsmöten m.m.
  • Klinisk och icke-klinisk utbildning som kan delta under heltidsarbete samt tid för egen familj och fritid och
  • Patientutbildningsgrupper utifrån manualen ”Patienten som aktiv, rimligen kompetent utbildad resurs och medarbetare i sin egen rehab” (som utgör en vidareutveckling av professor Bo von Scheeles doktors avhandling 1986 https://www.avhandlingar.se/avhandling/11427df02f/) – först inbjudningarna blir till de som vill förebygga och/eller åtgärda hypertension (för högt blodtryck), något jag själv jobbat effektivt med enligt manualen ovan i c 30 år. NU med förhoppnings att kunna uppmuntra andra att vidareutveckla (!) metoden … nästa fokus blir (som jag ser det) extremt viktigt fokus på ADHD, se t.ex. www.adhdfonden.se och ADHD – en myt som omformas till ett resursbeteende | Stressmedicinsk Centrum (stressmedcenter.com) eller kanske vad vi försökt sedan c 2014 ADHD: FoU & praktik centrum i Söderhamn | Stressmedicinsk Centrum (stressmedcenter.com)
  • Främja FoU inom tillämpad psykofysiologi och närliggande område som t.ex. biopsykosocial stressmedicin (se stressmedicin.se och www.biopsychosocialmedicine.com samt www.skillsbeforepills.com, den senare planeras också att starta om!

IPBM-plattformen avser att utveckla och stödja nödvändig psykofysiologisk klinisk forskning samt integrering av biopsykosocial medicin kunskapsutveckling (se även www.biopsychosocialmedicine.com)

Under våren 2022 kommer gradvis mer info att komma på denna webbsida såväl som på andra medier!

2022-03-12 för mail kommunikationer maila info@stressmedcin.se

Kort historia: IPBM bildat 1998 bildat av Bo von Schéele, professor och grundare 1998 tillsammans med professorerna Lennart Melin och professor Töres Theorell