Case documentation

(Varning för dyslexis otydligheter)

Två överraskande (fast de egentligen inte borde vara det för mig) avgörande händelser sista veckan (13-18 januari 2020) leder till att denna uppdatering (2020-01-19 08.00) beskriver en delvis ny, än så länge sannolik,  förändring av mitt (Bo von Scheeles) egen case. Mer tid bör förflyta för att säkerställa sista dagarnas kliniska observationer och slutsatser. Särskilt som sista dygnet kastar ett frågetecken över de två överraskande observationerna. Samtidigt, så vill jag fortlöpande dokumentera läget eftersom det sannolikt kommer att ha relevans för fortsatta utredningsinsatser.

Här nu endast en kort sammanfattning som kommer att följas mer ingående bearbetningar, analyser och slutsatser närmaste veckorna givet att nuvarande lovande observationer av ”kliniska läget” vidareutvecklas!

 1. Bakgrund: Under början av september 2019 börjar en ökad, alltmer komplex och svårhanterade högfrekvent inbrottsliknande larm utveckla* – en process som fortsätter och har flera egentligen inte hanterbara toppar (alltså inte helt linjär process) som först för en vecka sedan börjar plana ut och nu minska! Under hela processens gång har jag haft mycket välvilligt, empatiskt stöd, vilket har varit/är ytterst viktigt när den biopsykosociala medicinska förståelsen är ytterst bristfällig. Under hela processen har jag använt och vidareutveckla den biopsykosociala manual som jag byggde min avhandling 1986 i Uppsala och använt under alla psykofysiologiska stressmedicinska kliniska är. Denna praktiska erfarenhet kommer jag att separat dokumentera, bearbeta och kanske göras tillgänglig på ett Hippokrates’ sätt i termer av egenvård som kan anslutas till vårdgivare som är intresserade. Mer alltså på annan plats när jag återhämtat mig (vilket jag hoppas nu sker steg för steg).
 2. Nytt kompletterande perspektiv: En forskarkompis tipsade mig genom att föra in blodtrycket i diskussionen. Sista månaderna har jag kunnat sova även med omfattande ökat larm i huvudet men då halvsitta sovande och somna om efter varje larmuppvaknande som skedde efter c 60 minuter. I början sova jag ”över” och då vakande jag med ”exploding head syndrome” (EHS” där jag frågade mig om alltid verkligen kan kalla detta benig ”Exploding head syndrome is considered to be pretty benign – and does not cause pain” (https://www.sciencefocus.com/the-human-body/what-is-exploding-head-syndrome/).
  1. (15-16/1) Först mätte jag blodtrycket under natten för att få litet ”natt dynamiska data” (kommer att lägga in grafer när jag har tid) innan jag började med ACE-hämmare (? kanske väl sent i processen).
  2. (16-17) Natten efter tog jag en ACE-hämmare, Enalapril 10 mg (1 tablett) och då förändrades blodtrycket från c 200 mm Hg systoliskt och 105 mm Hg diastoliskt till ner mot 106 respektive 50 – vanligen är min baslinje 135 respektive 70.
  3. (17-18) Tredje natten tog jag ½ tablett och då var mina värden i princip på min baslinje. Högfrekventa inbrottslarmet klingade av men vattenlednings larmet ökade något – tolkar som 60-åriga larmet förstärktes.
  4. (18-19) Fjärde … samma utveckling …
  5.  (19-20) Bakslag? Kände blodtrycket ökat reaktivt på sen e.m. och mätte då, vilket bekräftade känslan. Dessutom kom en något modifierad variant av högfrekventa inbrottslarmet tillbaka. Tog andra 1/2 tabletten c 21.00. Under natten normaliserades blodtrycket men modifierade symptomvarianten kvarstår. Finns flera tolkningar men jag gissar att ACE-hämmaren initiala effekt kunde inte stå emot dysfunktionskraften(erna) vilket ledde till blodtrycket ökade och även den förmodade positiva effekten att ”maintain a steady blood perfusion to the inner ear” och därmed påverka tinnitus relaterade symptom. Se mer nedan ”3”!

Enda riktigt stabila genom alla månadernas kamp har varit och är sömnen och omsomnings snabbheten liksom konstruktiva drömmar – oavsett larm- och blodtrycksnivåer.

Alltså riskfaktorer med hypertension minskades. Nödvändigt eftersom jag tror att det höga blodtrycket stegvis utvecklades för inte få veckor sedan! Det betyder att det i sig påverkat inte bara allmäntillståndet utan andra faktorer som behöver tid på sig att återhämta sig tacksam att inte mer destruktiva tecken observerats.

 1. OJ OJ OJ vilket överraskning 
  Klockan c 15.00 i går (2020-01-18) när jag kollar en sak med läkemedlet (biverkningar) så … vad ser jag på en för mig helt ny länk … JO …

Drugs and tinnitus: A review of a controversial matter https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/16513861003650658
“Tinnitus is a major problem for a significant proportion of the population, and at this time no specific pharmacological therapies are available. On the other hand, a number of pharmaceutical drugs are labelled as able to induce tinnitus. The list of the latter is reviewed, as well as the principal pharmacological proposals for relieving this symptom. Unexpectedly, some drugs that can be considered as a potential source of tinnitus, such as the angiotensin II receptor blockers, conversely seem to be the most favourable anti-hypertensive drugs from the audiological point of view, in order to maintain a steady blood perfusion to the inner ear. The problem of matching the necessity of preserving the homeostasis of a sensory organ with a terminal blood supply for which no specific pharmacological treatments are proposed, and to obtain a safe cardiocirculatory balance, is outlined. More generally, the necessity of a multidisciplinary approach in treating inner ear disorders that are not fully understood is considered”. Ytterligare citat från samma länk ”… “among all the factors to be considered, there is the homeostasis of an important sensory organ such as the inner ear, which needs the steadiest perfusion possible in order to preserve its function”. Ovan kan vägas mot även “Tinnitus is an arousal-reactive symptom. The arousal component is the onset of tinnitus and the reactive component is how it is processed in the brain. The onset of tinnitus on the most basic level, is often due to an abnormality that occurs with the sensory organ within the inner ear called the cochlea”. http://www.robertshearingclinic.com/tinnitus-explained-landing-page

4. Men tyvärr har ett oväntat bakslag? -> med blodtrycket sista dygnet skett – har aldrig haft problem med plötsligt upprusande (eller förhöjt) blodtryck genom åren. Har aldrig heller använt blodtrycksläkemedel – läkemedel enbart vid operationer och liknande. I samband med detta så blev det sprängande känsla i huvudet .. kände detta innan och frågade mig (medan jag vilade ganska hyfsat bra efter omständigheterna) något med blodtrycket på G och mätte bekräftande sprängande känslan (187/97) … skall nu utvärdera/tänkta/ … och rapportera =

2020-01-21: Har nu prioriterat blodtrycket och återgått till 10 mg på kvällen (1 tablet per dag) och efter några timmar (!) så är det normaliserat – kanske precist under natten kring 136 mm Hg Systoliskt och 68 mm Hg diastoliskt. Samtidigt så har ljudet i huvudet också ändrat till baka men nu också med det jag uppfattar som ”blodtrycks stickande, sprängande karaktär” (dock ej mycket högt!).  Känns ungefär som om generellt blodtrycket är påverkat men att det är en cochlea lokal hypertension – den karaktären har nuvarande ”tinnitus” (eftersom tinnitus sista åren blivit ett uttryck som refererar till allt mer multifaceterat men fortfarande nog uppfattas generellt som öronbrus – och därför inte tas på seriöst allvar – kan nog området varit kraftigt nedprioriterat och därmed inte rimligt fokus på vetenskapliga och kliniska ansatser inkluderande respekt för människors lidande. Har ej funnit än något diagnostiskt klassifikationssystem som kan tydliggöra liksom det finns inom t.ex. prostata cancerområdet. Även om kanske dramatiska konsekvenser inom ”tinnitus områden” mer handlar om suicid när det gäller överlevnadsaspekter.

5. Eller kanske inte … genom att byta från ACE-hämmare till Angiotensin II receptor blockerare – varför ändra?

Har alltså haft Enalapril 10 mg men byter till Losartan KrKa 50 mg av nedan skäl

 1. Enalapril har jag (vad som också uppges) mycket besvärliga nya Tinnitus störningar – ej med Losartan (enligt Fass)
 2. Enalapril har jag (vad som också uppges) besvärlig hosta av – ej med Losartan (enligt Fass).
 3. Enalapril kan ej positivt påverka Tinnitus – MEN det kan sannolikt Losartan (enligt studier – kan bifoga referenser om du vill) – alltså kan användas som behandling anses i studier.
 4. Enalapril verkar ej kunna hålla blodtrycket nere tillfredställande, t.ex. hade 66 mm Hg diagnostiskt på morgonen men c 14.00 96 mm Hg.

Alltså många skäl att byta – tack vare jag hittade mycket bra referenser jag inte tidigare sett – dock är det först 15/1-20 som jag – tack vare tips från forskarkompis – började mäta blodtrycket dag och viduppvaknande på natten och då såg 200/105 och insåg direkt vad som måste prioriteras! Att Losartan anses t.o.m. utgör behandlingsverktyg (när steady state i snäckan utgör ett Tinnits stimuli, vilket sannolikt är fallet för mig- grundat på flera observationer jag diskuterar på annan plats). Intar först Losartan 50 mg i dag 21-01-20

 1. Verkar mer sannolikt …
  Kanske inte första natten på snart 5 månader som jag legat och sovit som vanligt sätt och ej halvsittande sovit, som jag då fick lära mig (av flera skäl, bl.a. undvika Explosive Head Syndrome) kan vara en tillfällighet. Men sannolikt inte, pga av blodtrycks- och Tinnitus (olika men mer konstruktiva larm) -beteenden under natten, vilket är mer sannolika indikationer – Obs dock efter enbart en natt.

Men eftersom jag är extremt ovan vid läkemedelsinterventioner verkar det som jag reagerar ovanligt snabbt på läkemedel – gäller även att jag hade några snabba mycket konstiga, obehagliga biverkningar på andra läkemedel, t.ex. Rinexin och Setralin där jag klarade 2 tabletter med jobbiga biverkningar innan jag insåg ”kanske inte fel på mig i detta fallet”.

Nedan visar grafiskt blodtrycksdata under natten till 2020-01-22

Grafen ovan visar i princip aldrig ett värde utan flera, vars antal beror på hur tendenser ser ut i de två första. Efter varje första värde så startar jag mina strategier som kan ändra, t.ex. när det var 200 mm Hg systoliskt och 105 mm Hg vid uppvaknade på natten ner till c 140/75, men då tog de c 15 minuter. Hade då inte tillgång till läkemedel, men som motiverade mig eftersom det just det initiala höga värdena och hur det uppstår som är huvudfrågan och inte hur högt blodtryck jag kan påverka med egen kraft! Viktigt är att kroppen egna system utan medvetna beteendeinsatser kan reglera kritiska systems steady states.

Grafen ovan (väljer linjer för tydlighetens skull men bör egentligen vara histogram) visar ovanligt stor variation i diastoliskt blodtryck (given ej felmätningar). Mina tidigare normala värden var vanligen c: 137/72/48-50.

Funderingar: Enligt ovan sammanställning av skillnad mellan ACE-hämmare och Angiotensin II receptor blockerare ser jag nu mera realistiska förutsättningar gå vidare med nya ”simdynan” tills vi har funnit källan(orna) till symptombeteendena!

Symptomen under natten tolkar jag som att läkemedelseffekten var efter han god (tvekade i början om jag skulle ta ½ tablett extra men data visar att det var klokt att inte göra det. Samtidigt så känns det en känsla av (vaso)konstriktion i inner örat, sannolikt snäckan (den ytterst komplexa), vilket i princip hela tiden varit teoretiskt (se ovan) och subjektivt tolkande i själva ”grund Tinnitus”. Tidigare plågsamma ”högfrekvent inbrottslarm” har klingat av och frånvarande sista dygnet, vilket är en stor ”vinst”! Nuvarande (just nu) är vattenkranspolar tinnitus men inslag av milt (! Just nu) sprängande känsla – något som uppenbarligen inte relaterar till blodtrycks sprängande dito när mitt blodtryck var kraftigt förhöjt (upp till 200/105).

Ovan visar att mitt Tinnitus äventyr innehåller ett mångfaceterat uttryck som troligen relaterar till ett par ”dysfunktionspunkter” där öronsnäckan sannolikt är en och störning av ljudrelaterade orienteringsresponsen orsakande reactive arousal syndrome (där Tinnius utgör en del).

 

OBS tar nu ”Helt om” och gör inga mätningar på förhoppningsvis en vecka för att se om mitt kliniska egen-engagemang blivit för oroande. I princip för mina sista 5 månader är ”råttan på repet…” (a) orsaksprocesser (detaljer på annat håll) bygger upp operanta betingningar som involverar påverkan på hörselsnäckans i termer av dysfunktioner …  som bygger upp bl.a, högfrekvent inbrottslarm ljudknivar, (b) som hela tiden inte lämnar någon ro – över lång tid utvecklas detta och andra larm samtidigt som även icke-medveten biopsykosocial stress stegvis ökar blodtrycket som i sin tur destruktivt påverkar många system bl.a. den ytterst komplexa öronsnäckas funktioner och en nestad destruktiv loop utvecklas. Samtidigt arbetar jag för att få fram dels rimliga utredningshypoteser och dels finna interventionsverktyg. Inte nog med det, detta vetenskapliga/kliniska arbete sker underständigt press och gradvis minskad kraft att jobba då energisystemen vacklar liksom hindrande symptom som i sin tur påverkar inte bara tid att jobba utan också koncentration och effektivitet – vilket känns av … som ytterligare stressfaktor … alltid motiverad gör det jag skriver ovan i inledning på detta avsnitt.

Fortsättning följer … förhoppningsvis om en vecka …

Nedan text är ett dygn före ovan komplikation!

Funderingar: Detta var i fokus för i princip första hypotesen men med mer generellt prototypiskt icke specificerat tänkt = att något dysfunktionell med tryck/dränage/homostas/… sände ständigt info via ”hörsellinjen” till Retikuära Aktivitets Systemet (RAS), locus coeruelus larm (Orienterings respons som inte habituerade) orsakande hyper arousal (Reactive Arousal Tinnitus).

Mer: Samtidigt som jag sett uppmätta förändringar i blodtryck så har jag känt förändringar i mina tre olika Tinnitus larmsignal kluster. Placebo effekter kan inte uteslutas men eftersom ny kunskap utgör en pusselbit som gör att bitarna bildar ett kunskapsbaserat mönster så … samtidigt som jag nu så lugnt som möjligt fortsätter med tidigare strategiprogram eftersom – givet ovan passar in på min version av Reactive Arousal Tinnitus – troligen ett operant betingnings-Limbiskt minneskonstrakt byggs upp som gör att avklingande tar tid – alltså psykofysiologiska komplexet mjuklandar.

Samtidigt så kan ACE-hämmare kanske ha även diskuterade Tinnitus som biverkan förutom (a) att påverka ”maintain a steady blood perfusion to the inner ear” (se ovan), alltså å ena sidan återställa steady state men (b) samtidigt via vasodilatation och därmed skapa Tinnitus? Detta kan stämma med symptomförändringen (OBS få dagar!) där å ena sidan ”Högfrekvent inbrottslarmet, HFIL” försvunnit (kan vara också genom blodtrycksregleringen) ”a” ovan men också ”b” skapat Tinnitus som nu är i stort sett enbart vattenledningsljud (oerhört skönt slippa HFIL) som jag tolkar som en ökning av 60åriga original Tinnitus – alltså bullerskade-ljudförstärkning. Avvaktar med vidare egenåtgärder för att ge denna förändring tid att stabiliseras!

OBS upprepar tankar från E ovan: ”Under natten normaliserades blodtrycket men modifierade symptomvarianten kvarstår. Finns flera tolkningar men jag gissar att ACE-hämmaren initiala effekt kunde inte stå emot dysfunktionskraften(erna) vilket ledde till blodtrycket ökade och även den förmodade positiva effekten att ”maintain a steady blood perfusion to the inner ear” och därmed påverka tinnitus relaterade symptom.

Om ”a” ovan visar sig reglera en dysfunktion är utmärkt men flera kan finnas, speciell (i) kan orienteringsresponsen behöva tid att återfå (förmodade) normalfunktioner och (ii) min komplexa PTSD kan ha uppdaterats via ospecifik rekonsolidering operanta betingningar kanske av präglande natur, vilket kan ta tid att åtgärda. 4 månaders biopsykosocial stress där just själva subjektiva utvärderingen i sig är mycket komplex eftersom observationerna i sig utgör en stressor – att medvetet observera och utvärdera något som är ytterst svårhanterligt/obehagligt/..

Behöver tid att teoretiskt-praktiskt smält ovan ytterst överraskande och inte förväntad ny info i termer av ACE-hämmares möjligt (!) effekt på ett för mig snart 5 månader ytterst svårhanterligt och svårfrånkomligt inre högfrekvent inbrottslarm – i princip hela tiden utan någon verklig larmvila!

Mer kommer efter behövlig uppfriskande semester … med förhoppning att inom kort vara helt återställd inför de vetenskapliga och kliniska utmaningar jag har länge haft framför mig – förutom återupptagandet av maratonträningen för min personliga uppfriskande del.

Material: Ovan är data från Omron Intelli Sense Dual check system SN 20130107331LG
Läkemedel från dag 3 – Enalapril STADA 10 mg – ersätts av Losartan KrKa 50 mg från 2020-01-21

2020-01-22 18.00 BvS