Case documentation

Material kommer.

Tidigare material under denna flik här är flyttat och enbart dokumenterat.