FoU för livsstilsmedicin

FOU livsstilsmedicin för kunskaps-, metod och praktiskt utveckling av livsstilsrelaterad medicin utifrån argumentet: ”Livsstilsrelaterade sjukdomar/problem åtgärdas av livsstilsrelaterade förändringar baserat på kunskap och dess individuella tillämpning”

Sammanfattning
Vi avser att bygga upp en testbädd med två huvudinriktningar: (a) För utveckling av livsstilsmedicin; kunskaper, metoder, biopsykosociala mätsystem (för ökad kunskap om komplexa orsaker till livsstilsrelaterade sjukdomar/problem) och pedagogisk metodutveckling för tillämpning och (b) tillämpningar i praktiska projekt, t.ex. ”friskare med åren” (som denna ansökan avser) på olika nivåer alltifrån utbildningar där deltagare inte behöver ha någon tidigare kunskap eller erfarenhet av hur man observerar, identifiera och förebygger/åtgärdar livsstilsrelaterade sjukdomar och problem till omfattande professionella nivåer.

Bakgrund

Institutet för Psykofysiologisk Beteendemedicin, IPB, bildades 1998 på initiativ av Bo von Schéele tillsammans med Töres Theorell och Lennart Melin för att utveckla en plattform för biopsykosocial stressmedicinsk kunskaps- och forskningsutveckling. Efter några initiala mindre projekt har verksamheten vilat under ett antal år på grund av svårigheter till forskningsfinansieringar. Under de senaste åren har en grupp bildats i Söderhamn med inriktning emot livsstilsmedicin utifrån mottot ”livsstilsrelaterade sjukdomar/problem åtgärdas via livsstilsförändringar som baserar sig på kunskap och dess tillämpning”, för att söka nya vägar i utvecklingen av biopsykosocial medicin. Här representerar stressmedicin i den utformning som von Schéele utvecklat i sin doktorsavhandling 1986 vid Psykologiska Institutionen ”Cognitive and cardiovascular assessment of a multifaceted treatment package of negative stress” utgångspunkten. Med ”treatment package” avsågs och avses fortfarande utbildning och individens skräddarsyende av biologiska, psykologiska och sociala ”verktyg” och ”cognitive and cardiovascular” validerade i psykofysiologiska mätningar.

Under ett år har gruppen arbetat för att utifrån olika perspektiv kunna bygga upp en vidareutveckling av ovan 25 åriga kunskaps- och tillämpningsprocess där Stress Medicine AB bedrivit biopsykosocialt förankrad stressmedicinsk klinisk verksamhet sedan 1993. Därvid har vi beslutat att utveckla IPB till ett FoU institut under namnet ”Institutet för Psykofysiologisk Beteendemedicin, IPBM” med två inriktningar, en testbed för kunskaps-, metod, och praktiskt utveckling av området samt uppbyggande av ett AI baserat interaktivt referens bibliotek för flera ändamål, bl.a. differential analyser av vanliga livsstilsrelaterade sjukdomar/problem och hur dessa kunskaper kan både vidareutvecklas för att kunskapsläget skall förbättras avseende komplexa, biopsykosociala orsaker till problemen liksom interaktivt föreslå åtgärder i förebyggande eller åtgärdande syfte för både privata och hälso- och sjukvårdsrelaterade intressenter och användare.

Aktuellt: Vi arbetar med flera olika typer av ansökningar om ekonomiskt FoU-relaterat stöd

I testbädd ansökningarna föreslår vi olika typer av lösningar. En av ansökningarna avser en omfattande EU-ansökan där vi introducerar begreppet ”kulturell medicin” och hur kunskapsbaserade insatser kan bidra till en konstruktiv kulturellt baserad hälsoutveckling något som profitintressen inte alltid värnar om! Huvudfokus är kulturella insatser för att gynna en ”friskare med åren” utveckling i samhället. Se mera under fliken ”kulturell medicin” under projekt.