IPBM & vetenskap

Utifrån vårt integrerade psykofysiologiska beteende medicinska (IPBM) paradigm utgår vi ifrån

att evidensbaserade studier utgår ifrån ideografisk nivå avvändande olika poolnings-tekniker som möjliggör att single case design data används som utgångspunkt för gruppnivå och normativnivå – detta för att vara relevant för kliniskt arbete. AI-verktyg kan här möjliggöra att datamatriser uppdateras kontinuerligt (se https://sv.wikipedia.org/wiki/Idiografisk-nomotetisk)

att reduktionistiska evidensbaserade studier som EJ utgår ifrån ideografisk nivå och EJ använder multikomplexa interventionsverktyg, INTE vanligen har relevans för kliniskt arbete

att IPBM har en kapacitet att inte bara
(a) mäta och analysera komplexa dynamiska data (huvudsakligen av autonoma nervsystems-, kardiovaskulära- och delvis cellmetabolism beteende (respirationen) och
(b) fungera som fortlöpande mätningar av interventionsprocesser inkluderande on och off line biofeedback liksom
(c) att insamlade data kan användas medels single cas design utan också
(d) kan fungera som ett interface mellan österländsk- och västerländsk medicin

mer text kommer …

Kritik av traditionell metodologi … ser mer provokativ än vad det är + se frågetecken?
Are common reductionistic evidenced based clinical research meaningless, at best? | Biopsychosocial Medicine
Evidenced based falsification of data or validation of the individual patient in front of us? | Biopsychosocial Medicine
 Challenges for future care: Here focusing only on “who decides – normative evidence vs clinical ideographic evidence” | Biopsychosocial Medicine 
While Evidenced Based Medicine is not enough effective in clinical work | Biopsychosocial Medicine

Towards urgent needed development of increased efficacy in the dynamic diagnostics and treatments of hypertension

 

 

BvS 2022-03-18