Om oss/kontakt

Under augusti-september 2019 kommer i stort sett allt uppdateras och projektledning samt projektgrupper med olika fokusinriktningar startas upp på bred front! Mer info om detta snarast! 

Historien i korthet (kommer att uppdateras och layoutas snarast
Institutet för Psykofysiologisk Beteendemedicin är ett Institutet för utveckling av livsstilsfokuserad medicin som startades 1998 och som bygger på mångårigt vetenskapligt och kliniskt arbete inom biopsykosocial förankrad stress medicin.

Grunden för verksamheten är Bo von Schéeles avhandling 1986; ”Cognitive and cardiovascular assessment of a multifaceted treatment package for negative stress”, Psykologiska Institutionen,, Uppsala Universitet. Den bygger på f.f.a. Richard Lazarus och hans grupps arbeten vid den tiden samt psykofysiologi (Gary Schwartz, Paul Grossmans och Steven Porges arbeten) samt en personlighetspsykologi utvecklad av George Kelly. I korthet så utgjorde ”behandling” i avhandlingsforskningen studiecirkel utbildning och egenträning utifrån ”MBiL – Medbestämmande i Livet”, ett biopsykosocialt kunskapsverktyg som validerades genom för- och efter mätningar av psykofysiologiska parametrar. Grundfrågeställningen var alltså ”kan vi genom kunskap och dess individuella tillämpning förebygga eller åtgärda negativ stress – det vi idag kallar för stressrelaterade problem/sjukdomar. Avhandlingen väckte inget större intresse i Sverige men däremot i viss mån internationellt. Nu sker en återstart inom www.icalm.se – se vidare andra rubriker på denna hemsida.

1993 startades kliniskt formellt stressmedicinen i Sverige i Hälsingland. Efter att stressmedicinkliniker byggdes upp inom Gävleborg i Bollnäs, Hudiksvall, Gävle, och Söderhamn, utvecklades vidare kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö – Stress Medicine AB bildades 1991 men namnändrades 2008 till Pbmstressmedicin AB och sedan till PBM Sweden AB). Företagets grundare Bo von Schéele, fil. dr. och professor och Eva von Schéele, VD, lämnade då företaget. Bo von Schéele återstartade då Stress Medicine SMAB AB igen för att snabba upp innovation, utveckling och forskning inom (biopsykosocialt förankrad) stressmedicin. Se mera www.stressmedicin.se

Om Institutet för Psykofysiologisk Beteendemedicin, IPB: 1998 bildades IPB (som en ekonomisk förening av för att söka forskningsanslag in området) av professor Töres Theorell, ordförande, professor Lennart Melin och (på den tiden fil dr) professor Bo von Schéele.

Fokus är både nationellt och internationellt genom att mycket av det arbete som IPBM uträttat genom åren har haft en stark koppling till www.aapb.org och kollegor inom denna organisation. Dessa har haft stor betydelse för utvecklingen av vår version av stressmedicin sedan början av 1990-talet även om det sätt som utvecklingen skett i Sverige har stora skillnader med de traditionella inom AAPB (detta framgår troligen också under rubriken ”vetenskap”.

För mera info – maila till info@ipbm.se

Lämna ett svar