Old – English

Welcome to the Institute for Psychophysiological Behavioral Medicine

NB this website will be reconstructed.
All  Swedish text will be move to other websites.
This website will be a website promoting a not yet developed special discipline, that is, as a platform for systems integrating biopsychosocial medicine.
Will be ready January 1st 2017

 

 

Välkommen till institutet för psykofysiologisk Beteendemedicin, IPBM

IPBM är ett FoU-institut – som bygger av tillämpad psykofysiologi som började utvecklas under 1960-talet framförallt i USA (se www.aapb.org) – som bildades 1998. IPBM utgör en fortsättning på tidigare verksamheter – i Sverige först utifrån Bo von Scheeles avhandling 1986 (Uppsala Universitet) och därefter klinisk verksamhet från 1991 inom Stress Medicine AB.

Huvudfokus för vår verksamhet är att – utifrån en integrerad psykofysiologisk beteendemedicinsk plattform – vidareutveckla biopsykosocial medicin (Engel, 1977, för referens se ”vetenskap”-fliken) såväl teoretiskt, metodologiskt som praktiskt och funktionellt där utbildning och individuell kunskapstillämpning utgör fundamentet i ”behandling”. Vi använder formuleringen ”livsstilsmedicin” för att tydliggöra att fokus är på livsstilsrelaterade sjukdomar och problem och de förebyggs och åtgärdas företrädesvis genom utbildning som anpassas till alla oberoende av tidigare kunskap och erfarenhet.

I en tid av ökat kaos i informationsspridning frågar sig många vad skall man egentligen tro på – och vi som vår uppgift att utan profitintressen försöka att informera om aktuella biologiskt, psykologiskt och socialt – kulturella integrerade, praktiskt användbara kunskaper för individuellt bruk. Detta avses ske inom studiecirkels ram där vi avser att utbilda cirkelledare men också utbildningar på professionella nivåer.  Mer ingående information kommer vi att presentera här. Vetenskapligt ansvarig för verksamheten är professor Bo von Schéele tillsammans med ett vetenskapligt råd som är under bildande där professor Töres Theorell blir ordförande.

Verksamheten har varit vilande under ett antal år men planeras nu återupptas igen under våren 2016

För mer info om livsstilsmedicin – se också www.stressmedcenter.com och www.healthcreators.com liksom www.stressmedicin.se aktuellt. Flrea olika aktiviteter integreras inom stressmedicingruppen

 

The Stress Medicine Group

 

Bo von Schéele, föreståndare för IPBM, är ansvarig för innehållet på denna hemsida

Lämna ett svar